Home
Diensten
Projectmanagement
Interim-Management
Consultancy
Kennisgebieden
Contact
ContactDiensten: Projectmanagement

Een van de kernactiviteiten van EGConsultancy is projectmanagement. Ieder project is uniek, dus een standaardoplossing bestaat niet; EGConsultancy biedt dan ook altijd maatwerk aan. Natuurlijk zijn er wel handvatten om een projectstructuur op te zetten en te volgen. EGConsultancy maakt gebruik van de methodieken van Prince2 aangevuld met ervaringen uit de praktijk.

In het begin is de weg naar het eindresultaat misschien nog vaag, maar gedurende de eerste fase wordt dit heel concreet. Hierdoor wordt de persoonlijke bijdrage van elke (project)medewerker aan het project duidelijk. Door alle deelnemers vanaf het begin bij het project te betrekken worden ze gemotiveerd om het einddoel met succes te bereiken.

Bij een succesvol project heeft de projectmanager zicht op de aspecten tijd, geld, kwaliteit en niet in de laatste plaats documentatie. Hij controleert en beheert het project aan de hand van het projectplan waarin alle aspecten helder zijn vastgelegd. Kenmerkend van een project is de opdeling in fasen waarbij de onderlinge samenhang duidelijk in kaart gebracht is. Ook bij EGConsultancy worden traditioneel alle fasen in chronologische volgorde afgehandeld. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij hiervan bewust wordt afgeweken. Dit kan zowel aan het begin van het project vastgesteld worden als tijdens de uitvoering. Gebruik maken van gezond verstand en pragmatisme is hierbij onontbeerlijk.

EGConsultancy hecht naast een goede voorbereiding, het betrekken van de medewerkers en het zorgvuldig afronden van elke projectfase ook veel belang aan de overdracht naar de (interne) organisatie die het beheer uit gaat voeren. Dit overdrachtsmoment is van essentieel belang om de (interne) klant ook in de toekomst goed te kunnen ondersteunen. Bij EGConsultancy is een project pas afgesloten als ook aan deze voorwaarde is voldaan.